INTERNETITURUNDUS
INTERNETITURUNDUS
SILMSIDE INTERNETIS - 16 aastat

FIRMA LOGO VALMIB KIIRESTI!

Logo kavandid 2-4 päevaga

Paari-kolme tööpäevaga saadame komplekti logo kavandeid. Kavandite hulk sõltub hinnast ja paketist. Võrdle logo kujunduse hinda

Terviklik ideekavand

Kavand ei ole primitiivne, algupärane eskiis, millest algab firma logo valmistamine, vaid juba logo kontseptsioon. Üsna viimistlusjärku jõudnud ja terviklik disaineri nägemus loodavast logost. 

Kavandi muudatused

Kui on soov protsessis aktiivselt osaleda, võimalikult palju kaasa rääkida ja kavandit korduvalt muuta, siis tuleks eelistada paketti, mis seda võimaldab teha. Ainult nii saate teha parandusi korduvalt.

Kavandite komplekt

Kavandite komplekti saadame juba 2-4 tööpäeva jooksul. Kavandite hulgast saate välja valida sobiva logo kontseptsiooni.

Kavandi muudatused

Valitud kavandile saate teha parandused. Suurema logo paketi puhul saate teha parandusi piiramata arv kordi. Vaata logo disain

Logo valmisfailid

Kui logo valmistamine on jõudnud faasi kus saate seda kinnitada, siis saadame logo valmisfailid kahe tööpäeva jooksul.

Kas ma võin kopeerida saadud kavandite materjale või logo ideekavandeid?

Logo kavandite autoriõigused on kaitstud. Nende loata kopeerimisel rikute autoriõiguste seadust. Ideekavandite kasutamine isikliku turunduse või reklaami või logo loomise eesmärgil on keelatud, va kui Internetiturundus OÜ on selleks andnud kirjaliku nõusoleku.


Valmislogo faili kasutamine ei ole piiratud. Kõik valmislogo copyright õigused on teil. 

Kõik kulud jäävad tellija kanda, kui ta tellib logo mitmelt ettevõttelt.

KUIDAS LOGO KUJUNDUS VALMIB

Kuidas logo kujundus valmib
Logo kavandid saate pildifailis, aga lõpliku logo vektorfalis .eps, lisaks pildifailid .jpg, .png ning .tif fail ja ka neutraalne versioon.
  • Esimese kavandite komplekti saadame juba 2-4 päeva jooksul. Logo kavandid saate pildifailina.
  • Kavandite hulgast saate välja valida sobiva logo kontseptsiooni.

Logo kontseptsioon on terviklik, üsna viimistlusjärku jõudnud firma nime visuaalne kujutis ehk logo ideekavand, disaineri terviklik nägemus loodavast logost.

  • Valitud kavandile saate teha parandused. Suurema logo paketi puhul saate valitud kavandile teha parandusi piiramata arv kordi. Klient peab vastama mõistliku aja jooksul, mitte hiljemalt kui nelikümmend päeva või teatama viivitamise põhjuse. Vastamata jätmise korral loetakse projekt lõppenuks.
  • Kui logo valmistamine on jõudnud faasi kus saate seda kinnitada, siis saadame logo valmisfailid. Logo on vektorfalis .eps, lisaks pildifailid .jpg, .png ning .tif fail ja ka neutraalne versioon. Valmislogo faili kasutamine ei ole piiratud. Kõik valmislogo copyright õigused on teil. 

Kas ma võin kopeerida saadud kavandite materjale või logo ideekavandeid?

Valmislogo faili kasutamine ei ole piiratud. Kõik valmislogo copyright õigused on teil. Kuid logo kavandite autoriõigused on kaitstud. Nende loata kopeerimisel rikute autoriõiguste seadust. Ideekavandite kasutamine isikliku turunduse või reklaami või logo loomise eesmärgil on keelatud, va kui Internetiturundus OÜ on selleks andnud kirjaliku nõusoleku.

Kas ma võin samal ajal tellida logo mõnest teisest kohast?

Jah. Te saate samal ajal tegeleda logo loomisega mitmel moel ja kohas. Kindlasti ei ole lubatud meie kavandeid kasutada mujal, niisamuti kui meie ei kaasa ega kopeeri teiste ideid ega kavandeid teie logo loomisel. Kõik meie loodavad logod põhinevad originaalil ja on unikaalsed. Kõik kulud jäävad tellija kanda, kui ta tellib logo mitmelt ettevõttelt.

Tellimusele vastame

24 h jooksul

Logo kontseptsioonid saadame välja

2-4 päeva jooksul

Kavandi parandused teeme

1-2 tööpäeva jooksul

Logo valmisfailid edastame

1-2 tööpäeva jooksul