INTERNETITURUNDUS
INTERNETITURUNDUS
SILMSIDE INTERNETIS - 16 aastat

LOGO KUJUNDAMINE

LOGO DISAIN

Logo kujundamiseks saate kaasata suurima disainerite grupi Eestis! Mitte üks disainer ja kümme kavandit, vaid logo disain kuni kaheteistkümnelt disainerilt. Logo disainerid konkureerivad omavahel, et tema kavand osutuks teie poolt väljavalituks.

Konkursi korras logo kujundamise eesmärk on tagada teile parim logo disain!

Edastame teile koheselt käsitlusviisilt terviklikud, viimistlusjärku jõudnud logo kontseptsioonid, mitte algelised ideekavandid. 

Te saate valida kuue paketi vahel ja lehe allpool tutvuda protsessiga kuidas logo valmib ning tellida sobiva hinnaga logo disaini. Samuti on kõige all lisatud kasulikud nipid, mida on hea teada enne logo kujundamist, millist logo stiili eelistada, kuidas valida logo värvid ja teised olulised nõuanded. Vaata läbi ka logode galeriid, näited meie disainitud logodest

DISAINITUD LOGOD

Logode kujundamisel on välja arenenud sarnased käsitluslaadid. Sageli korduvad võtted on saanud laadile omase nime, näiteks line art stiilis logo. Siinkohal mõned stiilinäited. Logod on meie disainitud.

Iconic logo

Iconic logo

iconic | stiliseeritud sümbol ja firma nimi, logo font ja sümbol on kasutamisel eraldatavad
Line Art logo

Line Art logo

line art | fondi kaasabil kujutatud graafine kujutis, mõni isikupärane ese
Illustratiivne logo

Illustratiivne logo

illustrative | illustratsioon, taotluslik piltlogo
Kalligraafiline logo

Kalligraafiline logo

calligraphy | laisulele omane, laisulega kirjutatud, kalligraafia seal hulgas brush letter | pintslikiri 
3D - kolmemõõtmeline logo

3D - kolmemõõtmeline logo

3D logo | logole on lisatud ruumiline efekt, kolmemõõtmeline
Web 2 logo

Web 2 logo

web 2.0 logo | peamiselt veebis kasutamiseks, lihtsustatud
Kombineeritud vabas stiilis logo

Kombineeritud logo

free style | vabastiil
Tekstipõhine logo

Tekstipõhine logo

text based logo | tekstipõhine, üksnes tekst, ilma sümbolita sealhulgas tipografic | põhineb algupärasel trükikunsti fondil
Heraldika vapp

Heraldika v vapp

heraldry | heraldika, vapi kujundus heraldiliste tunnuste järgi

LOGO TELLIMISEKS SAATE VALIDA 6 PAKETI VAHEL

Võrdle logo pakette ning vali endale sobiv logo disain. Logodele ei tehta eraldi hinnapakkumist.

Logo paketid ja hinnad

Logod 4  |  LITE

€ 118 

4 disainerit disainib logo

Mitte üks disainer ja 4 kavandit, vaid 4 erinevat disainerit pakuvad välja oma idee, milline võiks olla teie logo disain.

4 erinevat unikaalset ja originaalset logo kontseptsiooni mille vahel valida

Välja valitud logo kujundusele tehakse parandus.
Kaasa 100% copyright 

Logo vektorfalis .eps

Lisaks .jpg, .png, .tif failid

POPULAARNE!

Logod 8  |  PREMIUM

€ 228

8 disainerit disainib logo

Mitte üks disainer ja 8 kavandit, vaid 8 erinevat disainerit pakuvad välja oma idee, milline võiks olla teie logo disan.

8 erinevat unikaalset ja originaalset logo kontseptsiooni mille vahel valida
Välja valitud logo kujundusele tehakse parandused piiramata arv kordi, kuni olete rahul 100%.

Vajadusel uus komplekt, uued kontseptsioonid sama tellimuse raames

Kaasa 100% copyright 

Logo vektorfalis .eps

Lisaks .jpg, .png, .tif failid

Logod 12  |  ELITE

€ 358

12 disainerit disainib logo

Mitte üks disainer ja 12 kavandit, vaid 12 erinevat disainerit pakuvad välja oma idee, milline võiks olla teie logo disain.

12 erinevat unikaalset ja originaalset logo kontseptsiooni mille vahel valida
Välja valitud logo kujundusele tehakse parandused piiramata arv kordi, kuni olete rahul 100%

Vajadusel uus komplekt piiramata arv kordi sama tellimuse raames

Kaasa 100% copyright

Logo vektorfalis .eps
Lisaks .jpg, .png, .tif failid

Logo hinnale lisandub käibemaks 22%.

Lisaks logole disainime ka dokumendi kujundused 
kui valite alljärgneva paketi

Logod 4 k  |  LITE+

€ 188

Hind sisaldab paketi Logod 4 põhjal logo kujundust

Kõik eelnev, mis on paketis Logod 4

1 kujundus, firmagraafika kontseptsioon
Kuni 2 isiku visiitkaardi kujundus

Ümbriku kujundus

Firmablanketi kujundus

Parandused tehakse 1 kord

Logod 8 k  |  PREMIUM+

€ 308

Hind sisaldab paketi Logod 8 põhjal logo kujundust

Kõik eelnev, mis on paketis Logod 8

3 firmagraafika kontseptsiooni mille vahel valida
Kuni 3 isiku visiitkaardi kujundus

Ümbriku kujundus

Firmablanketi kujundus

Parandused tehakse piiramata arv kordi, kuni olete rahul 100%

Logod 12 k  |  ELITE+

€ 458

Hind sisaldab paketi Logod 12 põhjal logo kujundust

Kõik eelnev, mis on paketis Logod 12

4 firmagraafika kontseptsiooni mille vahel valida
Kuni 5 isiku visiitkaardi kujundust

Ümbriku kujundus

Firmablanketi kujundus

Parandused tehakse piiramata arv kordi, kuni olete rahul 100%

Logo hinnale lisandub käibemaks 22%.

Logo juurde on võimalik tellida CVI (stiilikaart, brand guideline). 
Hind poolte kokkuleppel.

LOGO KUJUNDAMINE

ENNE LOGO KUJUNDAMIST

Silmnähtav logo

Kõige parem logo disain on silmapaistev, isikupärane ja tabav. Kui ütleb kohe ära millega tegu on ja jääb kergesti meelde.
Reklaamid lähtuvad logo kujundusest, visuaalsetest sümbolitest, värvidest. Logo, ümbrik, kirjablankett, visiitkaart on esmased vahendid, mille abil firma suhtleb partneritega silmnähtavalt.
Ilma professionaalse logota ei jää firmale suurt midagi peale nime, mille alusel kõrvalt on võimalik öelda, et see on just see firma. Logo on kui firma nägu, mis üht eristab teisest, aitab saada ettevõttest piltlikku ettekujutust, et suhelda.

Logo

Logo on reklaamija või toote nime eriline kujundus ja graafiline disain, mille pilt kehastab organisatsiooni.

Logo nimi

Logo nimi ei ole lihtsalt nimetus, vaid see on kindel tähemärkide rida, kus oluline on nii suur kui väiketäht, kaldkiri või bold, teksti mõõtude erinevused, kokku või lahku kirjutamine. Iga tähemärk on osa logo kujundusest. Märkige ära, kui te soovite nime rõhutada, eriliselt kujutada.

Logo kontseptsioon

Logo kontseptsioon on ideekavandi terviklik käsitlusviis, mille tulemusel disainer kujundab professionaalse logo.

Slogan

Kui te lisate juhtfraasi, siis arvestage sellega, et see on osa logo kunstilisest kujundusest,  kompositsioonist, millest moodustub üks tervik. Kui te täpselt ei tea mida teha, siis jätke slogani lahter vabaks. Seda saate alati juurde lisada. Aga ära võtta on palju tülikam ja sageli võimatu, kui see on omavahel läbi põimitud.

HEA TEADA LOGO TELLIMISEL

LOGO VÄRVID JA KAVANDAMINE

Logo värvilahendus

Inimene tunnetab ümbritsevat läbi värvide ja teatud värve seostame teatud emotsioonide, tunnustega, mistõttu erinevate värvide suhtes tekib erinev emotsioon. Värvid mõjutavad inimesi sõltuvalt nende vanusest, kultuurist, soost ja kasvatusest. Sihtrühmaga efektiivseks suhtlemiseks tuleb kasutada värve läbimõeldult. Tähtis on teada värvide tagamaad ja tausta. Värvil võib olla kultuuriti erinev metafoor. Et valida värvilahendused, tuleb teada, milline on sihtrühm, milline on toote või teenuse iseloom ning omadused.
Kui sihtrühm on ettevaatlik ja eraklik, siis kahtlemata sobib pruun, seevastu näiteks seltskondlikust elulaadist sõltuvalt sobib pigem punane ja roheline värv, sõltuvalt seltskonna elulaadist ja eluviisist. Kui punane on meelelahutus ja populaarsus, siis roheline hoopis suhtlus ja asjalikkus. Tumesinine sobib konservatiivsele sihtrühmale ja vastavaid teenuseid pakkuvale ettevõttele. Määratlematud toonid on vähe eelistatud ja mõjuvad eemalepeletavalt. Ehk siis kas valge või hall, aga mitte värv, mille kohta on raske midagi öelda. Seda tuleb silmas pidada eriti pastelsete toonide puhul, sest need olgu tõepoolest pastelsed, mitte aga määrdunud, kahvatud, tuhmid toonid. Värvides peaks ettevõte visuaalne (nägemise kaudu tajutav) kujundus teadlikult arvestama, et värvilahendus on mõjus vahend inimese ärritamiseks (heas mõttes erutamiseks), erutuse taseme muutmiseks alates esimesest hetkest. Ent mitte unustama, et erutuse tõstmine üle teatud taseme aktiveerib ajus vältimisprotsessi, millega kaasneb negatiivne elamus, kogemus. Väikesed erutustaseme hetkekõikumised üle normaalse nivoo omavad positiivset väärtust ja tagavad edu.

Logo värviomadused

Värviomadusi arvestatakse igal pool, logo kujundamisel, veebilehel, reklaamides, et muuta oma firma imago ja toode tarbijale meelepäraseks.

Logo värv

Iga logo saab mõne kindla värvi. Soovi korral saate need ära märkida ja ka värvikoodid. Logo värvide puhul on väga tähtis arvestada värvide emotsionaalset ja psühholoogilist mõju. Samuti kõik värvid ei sobi omavahel kokku ja ei pruugi sobida ka firma tegevusega. Seevastu õige värv tugevdab ja köidab tähelepanu.

CVI

Paljud tellivad stiiliraamatu (CVI), milles identiteedi kujundid on veelgi täpsemalt ära määratud. Fondid, värvilahendused, teised disaini elemendid ning mõõtkava, proportsioonid, mis on detailne sümboolika kasutusjuhend. Terviklik sümboolika suurendab ettevõtte tuntust.

Silmnähtavat logo!

Internetiturundus OÜ on üks juhtivaid logode kujundajaid Eestis. Loome iga päev kümneid ideekavandeid, mille põhjal valmib mõne uue logo disain. 

Professionaalset ja silmnähtavat logo!

KUIDAS LOGO KUJUNDUS VALMIB

Kuidas logo kujundus valmib
Logo kavandid saate pildifailis, aga lõpliku logo vektorfalis .eps, lisaks pildifailid .jpg, .png ning .tif fail ja ka neutraalne versioon.
  • Esimese kavandite komplekti saadame juba 2-4 päeva jooksul. Logo kavandid saate pildifailina.
  • Kavandite hulgast saate välja valida sobiva logo kontseptsiooni.

Logo kontseptsioon on terviklik, üsna viimistlusjärku jõudnud firma nime visuaalne kujutis ehk logo ideekavand, disaineri terviklik nägemus loodavast logost.

  • Valitud kavandile saate teha parandused. Suurema logo paketi puhul saate valitud kavandile teha parandusi piiramata arv kordi. Klient peab vastama mõistliku aja jooksul, mitte hiljemalt kui nelikümmend päeva või teatama viivitamise põhjuse. Vastamata jätmise korral loetakse projekt lõppenuks.
  • Kui logo valmistamine on jõudnud faasi kus saate seda kinnitada, siis saadame logo valmisfailid. Logo on vektorfalis .eps, lisaks pildifailid .jpg, .png ning .tif fail ja ka neutraalne versioon. Valmislogo faili kasutamine ei ole piiratud. Kõik valmislogo copyright õigused on teil. 

Kas ma võin kopeerida saadud kavandite materjale või logo ideekavandeid?

Valmislogo faili kasutamine ei ole piiratud. Kõik valmislogo copyright õigused on teil. Kuid logo kavandite autoriõigused on kaitstud. Nende loata kopeerimisel rikute autoriõiguste seadust. Ideekavandite kasutamine isikliku turunduse või reklaami või logo loomise eesmärgil on keelatud, va kui Internetiturundus OÜ on selleks andnud kirjaliku nõusoleku.

Kas ma võin samal ajal tellida logo mõnest teisest kohast?

Jah. Te saate samal ajal tegeleda logo loomisega mitmel moel ja kohas. Kindlasti ei ole lubatud meie kavandeid kasutada mujal, niisamuti kui meie ei kaasa ega kopeeri teiste ideid ega kavandeid teie logo loomisel. Kõik meie loodavad logod põhinevad originaalil ja on unikaalsed. Kõik kulud jäävad tellija kanda, kui ta tellib logo mitmelt ettevõttelt.

Tellimusele vastame

24 h jooksul

Logo kontseptsioonid saadame välja

2-4 päeva jooksul

Kavandi parandused teeme

1-2 tööpäeva jooksul

Logo valmisfailid edastame

1-2 tööpäeva jooksul
logo
Koorilaul

Hiljuti valminud logod

LOGODE GALERIID VAATA SIIT
logo
Lihatooted

Logo tellimiseks saate kasutada selleks kohandatud vormi otse siit →

disainitud logo

Disainitud logo

Inga Sule ​Stuudio logo. Ettevõte tegeleb kunstikoolitusega, pakub täiskasvanutele ja ettevõtetele loomingulist ja lõõgastavat tegevust. 
Koostöös sünnibki tulemus
Inga Sule

«Koostöö Internetiturundus OÜga on minu jaoks olnud selge rõõm. Olnud mõnda aega tegev ka turunduse valdkonnas, tean kui oluline on tellijapoolne ülesande püstitus. Mida täpsemalt oskab tellija väljendada oma soove, seda paremat tulemust on oodata, sest siis hakatakse kohe õiges suunas liikuma ja ei raisata mõttetult aega ja närve. Samas ei ole see sugugi lihtne ülesanne ja siin tuleb oma rahulikul ja tasakaalukal moel appi Margus Veisveer, kellega ma vahetult suhelnud olen.»

«Kuulan tänuga ära kõik professionaali-poolsed nõuanded, ideed ja ettepanekud ja koostöös sünnibki tulemus, mis ületab alati mu ootusi. Kõige hämmastavam on see, kuidas on ära tabatud see miski, mida ma olen soovinud näha, asja olemus, meeleolu. Muljetavaldav on ka see, et oma küsimustele ja soovidele midagi muuta, saan alati kiire ja põhjaliku vastuse. Internetiturundus OÜ on väga meeldiv ja usaldusväärne koostööpartner.» 

KIIRVIITED
Artiklid: Logo disain | Logo stiil | Firma identiteet | Logo valmistamine | postitused sildiga "logo"