INTERNETITURUNDUS
INTERNETITURUNDUS
SILMSIDE INTERNETIS - 16 aastat

KODULEHE HIND

Hinnapäringu koostamiseks

Palume saata e-kiri meie e-postiaadressil:

Edukas leht ei vaja kõike

Valige esmalt elemendid, mida te eelkõige vajate. Kirjeldage oma kodulehte, selle funktsionaalsust. Märkige ära, mis teil juba olemas on. Näiteks domeen, logo, fotod kui on. Samas kodulehe eelarve peab olema realistlik. 

Kuidas vigu vältida

Konkurendi lehte jäljendada ei ole mõtet. 

See ei pruugi toimida õigesti. Tähtis on meelde jääda! Mitte teha nii nagu kõik teised, vaid silmnähtavalt eristuda. Küsimus on ju selles, kuidas koduleht aitab teil äri ajada.

Teile oluline

Mida te peate oluliseks ja väga oluliseks? Anname teie käsutusse atraktiivse vahendi. See on ammandamatu inspiratsioonivahend 

info lehele paigutamiseks, mis on kinni ainult lehehaldaja fantaasias.