INTERNETITURUNDUS
INTERNETITURUNDUS
SILMSIDE INTERNETIS - 16 aastat

FIRMA LOGO VALMIB KIIRESTI!

Logo kavandid 2-4 päevaga

Paari-kolme tööpäevaga saadame komplekti logo kavandeid. Kavandite hulk sõltub hinnast ja paketist. Võrdle logo kujunduse hinda

Terviklik ideekavand

Kavand ei ole primitiivne, algupärane eskiis, millest algab firma logo valmistamine, vaid juba logo kontseptsioon. Üsna viimistlusjärku jõudnud ja terviklik disaineri nägemus loodavast logost. 

Kavandi muudatused

Kui on soov protsessis aktiivselt osaleda, võimalikult palju kaasa rääkida ja kavandit korduvalt muuta, siis tuleks eelistada paketti, mis seda võimaldab teha. Ainult nii saate teha parandusi korduvalt.

Kavandite komplekt

Kavandite komplekti saadame juba 2-4 tööpäeva jooksul. Kavandite hulgast saate välja valida sobiva logo kontseptsiooni.

Kavandi muudatused

Valitud kavandile saate teha parandused. Suurema logo paketi puhul saate teha parandusi piiramata arv kordi. Vaata logo disain

Logo valmisfailid

Kui logo valmistamine on jõudnud faasi kus saate seda kinnitada, siis saadame logo valmisfailid kahe tööpäeva jooksul.

Kas ma võin kopeerida saadud kavandite materjale või logo ideekavandeid?

Logo kavandite autoriõigused on kaitstud. Nende loata kopeerimisel rikute autoriõiguste seadust. Ideekavandite kasutamine isikliku turunduse või reklaami või logo loomise eesmärgil on keelatud, va kui Internetiturundus OÜ on selleks andnud kirjaliku nõusoleku.


Valmislogo faili kasutamine ei ole piiratud. Kõik valmislogo copyright õigused on teil. 

Kõik kulud jäävad tellija kanda, kui ta tellib logo mitmelt ettevõttelt.